در حال بارگذاری ...
زینکا (RZS- 7340)

Project Description

زینکا  (RZS- 7340)

یک پوشش تک جزیی بر اساس رزین سنتزی و غنی از روی بوده ودر برابر سایش وعوامل خوردگی ازمقاومت خوبی برخورداراست.

فام :خاکستری
درصد جامد حجمی :%۵۵- %۵۰
ضخامت فیلم خشک :µ۴۵-۳۵
ضخامت فیلم تر :µ۸۵-۶۰
وزن مخصوص :Kg/lit 1/3-9/2
درصد روی در فیلم خشک:%۸۲-%۸۰
زمان ماندگاری در ºC25 :۱۲ ماه
 قدرت پوشش تئوری: m2/kg 16- 11
حلال رقیق کننده :تینر مخصوص زینکا رنگین زره سپاهان
نقطه اشتعال :Cº۳۰

 

دماخشک شدن سطحیسختی نهاییزمان اجرای لایه بعد
Cº۱۵۴۵ دقیقهحداقل ۷ روزحداقل ۱۲ ساعت
Cº۲۵۳۰ دقیقه۷-۵ روزحداقل ۸ ساعت
Cº۴۰۱۰ دقیقه۵ روز۶ ساعت

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده بستگی دارد ، تمامی داده های این کاتالوگ  بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.

این پوشش در شرایطی که یک سیستم تک جزیی غنی از روی بر روی سازه های فلزی مورد نیاز است کاربرد دارد.

۱-۱: سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک وعاری از هر گونه آلودگی باشد و مطابق با استاندارد ISO 8504:1992 مکان هایی که نیاز به برداشتن ضایعاتجوش ، صاف کردن محل اتصال و لبه های تیز باشد آماده سازی گردد.روغن یا گریس می بایست مطابق با استاندارد مطابق با استاندارد SSPC-SP1 حلال شویی گردد.

۱-۲: سندبلاست سطح می بایست مطابق استاندارد Sa2 1/2(ISO 8501-1 :1998)  یا  SSPC- SP 10 انجام گیرد. اگر مدت زمان بین سندبلاست واجرای این پوشش طولانی شد و زنگ زدگی سطح اتفاق افتاد ،سطح می بایست مجدداً سندبلاست گردد.

۱-۳: پروفایل µ ۵۰-۴۰ برای این سیستم پیشنهاد میگردد.

۲-۱: کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر پیشنهادی  تمیز گردد .

۲-۲: پوشش مورد نظر با میکسر قوی میکس شود.

۲-۳:جهت اجرا با اسپری هوا  ۷-۵ درصد تینر و برایاسپری بدون هوا ۵ درصد تینر پیشنهاد میگردد.

۲-۴: هر پالس رنگ آمیزی باید به موازات هم به کار برده شود ،بطوریکه هر پالس ۵۰ درصد سطح رنگ شده را با زاویه درست پوشش دهد.

۲-۵: جهت اطمینان از ضخامت مد نظر ، زوایا ،لبه های تیز،پرچها و قسمت های ناهموار مجدداً پوشش دهی گردد .

۲-۶:اگر اعمال سیکل از حداقل زمان Interval  این پوشش تجاوز کرد ، سختی سطح جهت چسبندگی لایه های بعد می بایست مد نظر قرار گیرد.(درصورت کاهش چسبندگی یک لایه سیلر اپوکسی یا mist coat  پوشش بعدی پیشنهاد میگردد).

۲-۷: بلافاصله پس از استفاده کلیه تجهیزات شستشو گردد.

اسپری بدون هوا:قطر نازل :.۰۲۱۰-۰٫۰۱۷  اینچ                                             فشار سر نازل: حداقل ۱۴۱ بار
اسپری هوا:قطر نازل :.۲۲-.۸۱  میلیمتر                                               فشار سر نازل: حداقل ۵-۳ بار
برس:۳۰-۲۰ میکرون (جهت لکه گیری )
رولر :۳۰-۲۰ میکرون (جهت لکه گیری )

دمای سطح حداقل ۳ درجه  بالاتر از نقطه شبنم باشد. برای اطمینان از سخت شدن ، دمای هوا و سطح می بایست بالاتر از ºC10 باشد. این پوشش در مناطقی که دچار واژگونی آب و هوایی گردیده و یا درشرایطی که سرعت باد از m/s 7 تجاوز کند نبایستی اجرا  انجام گردد.

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف ست ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS  این محصول در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا انجام شود. همچنین باید در فضای بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۳۵-۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ارسال پیام به پشتیبانی