در حال بارگذاری ...
کیلر پلی اورتان (RZS-6180)

Project Description

کیلر پلی اورتان (RZS-6180)

کیلر پلی اورتان رنگین زره سپاهان  یک پوشش دو جزئی بر پایه رزین اکریلیک ایزوسیانات آلیفاتیکی بوده  و از ویژگیهای بارز این پوشش ، مقاومت عالی در برابر سایش ،ضربه ، اشعه فرابنفش و مواد شیمیایی با قابلیت حفظ براقیت می باشد.

فام :شفاف      
براقیت :براق
دزصد وهیکل :%۷۰-%۶۵
درصد حجمی مواد جامد:%۵۵- %۵۰
هاردنر:ایزوسیانات
ضخامت فیلم تر:µ۹۵-۹۰
ضخامت فیلم خشک :µ۵۰-۴۰
وزن مخصوص :Kg/lit 11.-9
ویسکوزیته :K105-100
زمان ماندگاری در ºC25 :۱۲ ماه
 قدرت پوشش تئوری: m2/kg 11-8
حلال رقیق کننده :تینر مخصوص پلی اورتان رنگین زره سپاهان
نقطه اشتعال :Cº۲۶
مکانیزم سخت شدن :تبخیر حلال و واکنش شیمیایی دو جزء
نسبت اختلاط:۲۰:۵
دماخشک شدن سطحیسختی نهاییعمر مفید مخلوط دو جزء
Cº۱۵۵ ساعتحداقل۷ روز۱۲ ساعت
Cº۲۵۳ ساعت۷روز۸ ساعت
Cº۴۰۱-۲ ساعت۵-۷ روز۶ ساعت

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده بستگی دارد ، تمامی داده های این کاتالوگ  بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.

از این پوشش (بر روی سیکل اپوکسی و پلی اورتان ) در جایی که ظاهری جذاب ومقاومت خوب در برابر عوامل خوردگی مورد نیاز باشد استفاده میگردد.

۱-۱: سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک وعاری از هر گونه آلودگی باشد و مطابق با استاندارد ISO 8504:1992 آماده سازی گردد.

۱-۲: ضمن رعایت زمان Interval پوشش زیرین ،قسمت های شکسته و آسیب دیده مطابق با استاندارد (ISO 8501-1:1998)Sa 21/2 آماده سازی گردد وسطح پوشش زیرین  قبل از اجرای پوشش نهایی پلی اورتان نیمه براق تعمیر گردد.

۲-۱: کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر پیشنهادی  تمیز گردد .

۲-۲: جزءاول A)  ) با میکسر قوی میکس شود.

۲-۳ : جزء  Bبه جزء A  اضافه ومیکس کردن به مدت ۵ دقیقه ادامه یابد.

نکته : با توجه به اینکه زمان نگهداری مخلوط Pot Life)) محدود می باشد از مخلوط کردن بیشتر از مقدار مورد نیاز خودداری فرمائید.

نکته: بهترین زمان اعمال ۲۰-۳۰ دقیقه بعد ازمخلوط کردن دو جزء می باشد.

۲-۴:جهت اجرا با اسپری هوا  ۵درصد تینر و برای اسپری بدون هوا ۳تا۵ درصد تینر پیشنهاد میگردد.

۲-۵: هر پالس رنگ آمیزی باید به موازات هم به کار برده شود ،بطوریکه هر پالس ۵۰ درصد سطح رنگ شده را با زاویه درست پوشش دهد.

۲-۶: جهت اطمینان از ضخامت مد نظر ، زوایا ،لبه های تیز،پرچها و قسمت های ناهموار مجدداً پوشش دهی گردد .

۲-۷:در صورت طولانی شدن زمان پوشش دهی مجدد و نیاز به افزایش ضخامت این پوشش ،سطح مورد نظر با سنباده نرم جهت اجرا آماده گردد.

نکته: قبل از اعمال سیکل اگر سطح در معرض محیط آلوده قرار گرفته باشد می بایست با فشار زیاد جریان باد یا آب پاک گردیده وسطح کاملا خشک گردد.

۲-۸: بلافاصله پس از استفاده کلیه تجهیزات شستشو گردد.

اسپری بدون هوا:قطر نازل :۰۱۵/۰-۰۲۱/۰  اینچ                                               فشار خروجی: حداقل ۱۴۱ بار
اسپری هوا:قطر نازل : .۸۱-۲  میلیمتر                                                            فشار نازل: حداقل ۲-۴ بار
برس:۱۵-۲۵ میکرون (جهت لکه گیری )
رولر : ۱۵-۲۰ میکرون (بدون افزایش  تینر جهت لکه گیری )

دمای سطح حداقل ۳ درجه  بالاتر از نقطه شبنم باشد. در آب و هوا گرم دمای  مواد قبل از اختلاط می بایست ºC 25-20باشد، در غیر اینصورت Pot life خیلی کوتاه می گردد.برای اطمینان از سخت شدن پوشش ،دمای هوا وسطح می بایست بالاتر C º۱۰ باشد .این پوشش درمناطقی که دچار واژگونی آب و هوایی گردیده ویا سرعت باد s/m7 تجاوز می کند ، نبایست اجرا گردد.

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS  این محصول در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا انجام شود. همچنین باید در فضای بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵-۵ ۳درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ارسال پیام به پشتیبانی