در حال بارگذاری ...
نهایی پلی آمین اپوکسی (RZS-5231)

Project Description

نهایی پلی آمین اپوکسی (RZS-5231)

نهایی پلی آمین اپوکسی یک پوشش دوجزیی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمین می باشداز ویژگیهای بارز این پوشش قابلیت اجرای بالا ،مقاومت عالی نسبت به عوامل خورنده و عوامل شیمیایی تحت شرایط بسیار خورنده را میتوان نام برد. این رنگ مقاومت خوبی در برابر آب ،قلیا ونمک ها ومقاومت نسبتا خوبی در برابر اسید ها دارد .مقاومت این پوشش در برابر حلال های آروماتیک و آلیفاتیک خوب و در برابر حلال های اکسیژن دار ضعیف می باشد.

فام :مطابق رال
براقیت :براق
درصد وهیکل :%۷۵- %۷۰
درصد پیگمنت واکستندر:%۳۰- %۲۵
درصد جامد حجمی :%۴۵- %۴۰
ضخامت فیلم خشک :µ۵۰
وزن مخصوص :Kg/lit.1.4-1.2
ویسکوزیته :K100-95
زمان ماندگاری در ºC25 :۱۲ ماه
قدرت پوشش تئوری:m2/kg6-5 ضخامت ۵۰ میکرون
حلال رقیق کننده :تینر مخصوص اپوکسی رنگین زره سپاهان
نقطه اشتعال :Cº۲۶
مقاومت سالت اسپری  :(ASTM B-117)300 ساعت
مقاومت رطوبت:(ASTM D-2247) 300ساعت
نسبت اختلاط:۲۵:۳٫۵
مکانیزم سخت شدن :تبخیر حلال و واکنش شیمیایی دو جزء
فاصله زمانی بین دو پوشش:حداقل ۲۴ ساعت و حداکثر ۷ روز
زمان ژل شدن پس از اختلاط:h8
دماخشک شدن سطحیسختی نهاییزمان اجرای لایه بعدعمر مفید مخلوط دو جزء
Cº۱۵۴-۶ساعتحداقل ۷ روز۲۴-۳۶ ساعت۸-۱۲ ساعت
Cº۲۵۳-۴ ساعت۷روز۱۶-۲۴ ساعت۸ ساعت
Cº۴۰۲-۳ ساعت۵ روز۱۶ ساعت۶ ساعت

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده بستگی دارد ، تمامی داده های این کاتالوگ  بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.

از این پوشش (در یک سیستم اپوکسی مناسب )جهت حفاظت از سازه های فلزی،ماشین آلات ،سطوح داخلی و خارجی مخازن ولوله ها که تحت شرایط  بسیار که در معرض شرایط محیطی بسیار خورنده صنعتی و دریایی هستند میتوان استفاده نمود.

۱-۱: سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک وعاری از هر گونه آلودگی باشد و مطابق با استاندارد ISO 8504:1992 مکان هایی که نیاز به برداشتن ضایعات جوش  ،صاف کردن محل اتصالات و لبه های تیز باشد آماده سازی گردد. روغن یا گریس می بایست مطابق با استاندارد SSPC-SP1 حلال شویی گردد.

۱-۲: سندبلاست سطح می بایست مطابق استاندارد Sa2 1/2(ISO 8501 :1998)  یا  SSPC- SP 10 انجام گیرد. اگر مدت زمان بین سندبلاست واجرای این پوشش طولانی شد و زنگ زدگی سطح اتفاق افتاد ، سطح می بایست مجدداً سند بلاست گردد.

۱-۳:برای سیستم هایی با ضخامت پایین  پروفایل µ ۵۰-۴۰ وبرای سیستم هایی با ضخامت بالا پروفایل  µ ۷۰-۵۰  پیشنهاد میگردد.

۲-۱: کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر پیشنهادی  تمیز گردد .

۲-۲: جزءA با میکسر قوی میکس شود.

۲-۳ :جزء  Bبه جزءA اضافه ومیکس کردن به مدت ۵ دقیقه ادامه یابد.

نکته : با توجه به اینکه زمان نگهداری مخلوط Pot Life)) محدود می باشد از مخلوط کردن بیشتر از مقدار مورد نیاز خودداری فرمائید.

نکته : بهترین زمان اعمال ۲۰-۳۰ دقیقه بعد از مخلوط کردن دو جزء می باشد.

۲-۴:جهت اجرا با اسپری هوا  ۵ درصد تینر و برای اسپری بدون هوا ۳-۵ درصد تینر پیشنهاد میگردد.

۲-۵: هر پالس رنگ آمیزی باید به موازات هم به کار برده شود ،بطوریکه هر پالس ۵۰ درصد سطح رنگ شده را با زاویه درست پوشش دهد.

۲-۶: جهت اطمینان از ضخامت مد نظر  زوایا ، لبه های تیز، پرچها و قسمت های ناهموار مجدداً پوشش دهی گردد .

۲-۷:اگر اعمال سیکل از حداقل زمان Interval  این پوشش تجاوز کرد ، سختی سطح جهت چسبندگی لایه های بعد می بایست مد نظر قرار گیرد(درصورت کاهش چسبندگی یک لایه سیلر اپوکسی یا mist coat  پوشش بعدی پیشنهاد میگردد .)

نکته: قبل از اعمال سیکل اگر سطح در معرض محیط آلوده قرار گرفته باشد می بایست با فشار زیاد جریان باد با آب پاک گردیده وسطح کاملا خشک گردد.

۲-۸: بلافاصله پس از استفاده کلیه تجهیزات شستشو گردد.

اسپری بدون هوا:قطر نازل :۰۱۷٫۰-۰۲۱٫۰  اینچ                                                 فشار خروجی: حداقل ۱۴۱ بار
اسپری هوا:قطر نازل :۸٫۱-۲  میلیمتر                                                      فشار نازل: حداقل ۲-۴ بار
برس:۲۰-۳۰میکرون (جهت لکه گیری )
رولر :۲۰-۳۰ میکرون (جهت لکه گیری )

دمای سطح حداقل ۳ درجه  بالاتر از نقطه شبنم باشد. در آب و هوای گرم دمای مواد قبل از اختلاط می بایست ºC25- 20باشد در غیر اینصورت Pot life خیلی کوتاه میگردد. برای اطمینان از سخت شدن، دمای هوا و سطح می بایست بالاتر از ºC10 باشد. این پوشش در مناطقی که دچار واژگونی آب و هوایی گردیده و یا درشرایطی که سرعت باد از m/s7 تجاوز کند نبایستی اجرا  گردد.

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS  این محصول در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا انجام شود. همچنین باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ارسال پیام به پشتیبانی