در حال بارگذاری ...
میانی میکاسئوس آلکید فنولیک( RZS-2127-1)

Project Description

میانی میکاسئوس آلکید فنولیک( RZS-2127-1)

رنگ میانی میکاسئوس آلکید فنولیک رنگین زره سپاهان یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین فنولیک و محتوی پیگمنت ضد خوردگی اکسید آهن میکاسئوس با مقاومت عالی در برابر عوامل سایشی (از طریق مکانیسم Barrier)بوده و همچنین از چسبندگی و سختی بالاتری نسبت به انواع دیگر پوشش های آلکیدی برخوردار است .

فام :طوسی
براقیت :مات
درصد وهیکل:%۵۲-%۴۹
درصد جامد حجمی :%۵۵- %۵۰
درصد پیگمنت و اکستندر:%۵۰-%۴۷
ضخامت فیلم خشک :µ۵۰
ضخامت فیلم تر :µ۱۱۰-۱۰۰
وزن مخصوص :Kg/lit6.1-.51
ویسکوزیته :K110-100
زمان ماندگاری در ºC25 :۱۲ ماه
قدرت پوشش تئوری:m2/kg6-5
حلال رقیق کننده :تینر آلکیدی رنگین زره سپاهان
مقاومت سالت اسپری:h(ASTM B-117) 200-100
مقاومت رطوبت:h(ASTM D-2247) 200-100
مقاومت حرارتی:MAX 100ºC

 

دماخشک شدن سطحیسختی نهاییزمان اجرای لایه بعد
Cº۱۵۳-۴ ساعتحداقل ۷ روز۱۰ ساعت
Cº۲۵۱-۲ ساعت۷ روز۶-۸ ساعت
Cº۴۰۱ساعت۵-۷ روز۴-۶ ساعت

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده بستگی دارد ، تمامی داده های این کاتالوگ  بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.

از این پوشش (در یک سیستم آلکیدی مناسب ) جهت سطوح خارجی و داخلی سازه هایی که تحت شرایط نیمه بحرانی صنعتی هستند ، استفاده میگردد.این پوشش جهت استفاده بر روی پرایمر های زینک به دلیل کاهش چسبندگی پیشنهاد نمی گردد.

۱-۱: سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک وعاری از هر گونه آلودگی باشد و مطابق با استاندارد ISO 8504:1992 آماده سازی گردد.روغن یا گریس می بایست مطابق با استاندارد SSPC-SP1 حلال شویی گردد.

۱-۲:برای سطوح فلزی  سندبلاست سطح می بایست مطابق با استاندارد Sa2 1/2(ISO 8501-1 :1998)  یا  SSPC- SP 10 انجام گیرد.

۱-۳: برای سطوحی که دارای پوشش های قدیمی می باشند ،سطح مورد نظر مطابق با استاندارد SSPC-SP2 یا  SP3 آماده سازی گردد.

۲-۱: کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر پیشنهادی  تمیز گردد .

۲-۲: ظرف حاوی رنگ با میکسر قوی میکس شود .

۲-۳:جهت اجرا با اسپری هوا ۵-۷ درصد تینر و برای اسپری بدون هوا ۵ درصد تینر پیشنهاد میگردد.

۲-۴: هر پالس رنگ آمیزی باید به موازات هم به کار برده شود ،بطوریکه هر پالس ۵۰ درصد سطح رنگ شده را با زاویه درست پوشش دهد.

۲-۵: جهت اطمینان از ضخامت مد نظر ، زوایا ، لبه های تیز، پرچها و قسمت های ناهموار مجدداً پوشش دهی گردد .

۲-۶:اگر اعمال سیکل از حداقل زمان Interval  این پوشش تجاوز کرد ، سختی سطح جهت چسبندگی لایه های بعد می بایست مد نظر قرار گیرد.

نکته: قبل از اعمال سیکل اگر سطح در معرض محیط آلوده قرار گرفته باشد می بایست با فشار زیاد جریان باد یا آب پاک گردیده و سطح کاملا خشک گردد.

۲-۷: بلافاصله پس از استفاده کلیه تجهیزات شستشو گردد.

اسپری بدون هوا:قطر نازل :۰۱۷٫۰-۰۲۱۰٫  اینچ                                             فشار خروجی: حداقل ۱۴۱ بار
اسپری هوا:قطر نازل :۱٫۸٫ -.۲۲  میلیمتر                                          فشار نازل: حداقل ۳-۵ بار
برس:۳۰-۴۰ میکرون (جهت لکه گیری )
رولر :۳۰-۴۰ میکرون (جهت لکه گیری )

دمای سطح حداقل ۳ درجه  بالاتر از نقطه شبنم باشد. برای اطمینان از سخت شدن پوشش ، دمای هوا و سطح می بایست بالاتر از ºC10 باشد. این پوشش در مناطقی که دچار واژگونی آب و هوایی گردیده و یا درشرایطی که سرعت باد از m/s7 تجاوز کند نبایستی اجرا  انجام گردد.

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS  این محصول ،در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا انجام شود. همچنین باید در فضای بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ارسال پیام به پشتیبانی