در حال بارگذاری ...
پرایمر زینک کرومات اخرایی آلکیدی (RZS-2114-3)

Project Description

پرایمر زینک کرومات اخرایی آلکیدی (RZS-2114-3)

پرایمر زینک کرومات اخرایی آلکیدی رنگین زره سپاهان یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید اصلاح شده  محتوی پیگمنت ضد خوردگی زینک کرومات و اکسید آهن (اخراء)با مقاومت خوب در برابر عوامل سایشی و خورنده می باشد.

فام :قرمز اخرا
براقیت :مات
درصد جامد حجمی :%۶۰-%۵۵
درصد رنگدانه و رنگدانه یار :%۵۵-%۵۰
درصد رزین جامد:%۲۰-%۱۵
ضخامت فیلم تر:µ۱۳۰-۱۰۰
ضخامت فیلم خشک :µ۶۰-۵۰
قدرت پوشش تئوری:m2/kg8- 6
وزن مخصوص :Kg/lit61.-.51
ویسکوزیته :K115-110
مقاومت سالت اسپری:۳۰۰h(ASTM B-117)-100
مقاومت رطوبت:۳۰۰h(ASTM D-2247)-100
حلال رقیق کننده :تینر مخصوص رنگ آلکیدی رنگین زره سپاهان
زمان ماندگاری در ºC25 :۱۲ ماه
نقطه اشتعال :Cº۳۱
دماخشک شدن سطحیسختی نهاییزمان اجرای لایه بعد
Cº۱۵۲-۳ ساعتحداقل ۷ روز۲۴-۳۶ ساعت
Cº۲۵۱-۲ ساعت۷ روز۱۸-۲۴ ساعت
Cº۴۰حداکثر ۱ساعت۵-۷ روز۱۶ ساعت

زمان خشک شدن به ضخامت فیلم اعمال شده بستگی دارد ، تمامی داده های این کاتالوگ  بر اساس ضخامت فیلم خشک در شرایط آزمایشگاهی ارائه شده است.

از این پوشش (در یک سیستم آلکیدی) جهت سازه های فلزی که تحت شرایط نیمه بحرانی صنعتی بوده و نیاز به حمل ،پوشش دهی مجدد و خشک شدن سریع دارند ، استفاده میگردد.

۱-۱: سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک وعاری از هر گونه آلودگی باشد و مطابق با استاندارد ISO 8504:1992 آماده سازی گردد.روغن یا گریس می بایست مطابق با استاندارد SSPC-SP1 حلال شویی گردد.

۱-۲:برای سطوح فلزی  سندبلاست سطح می بایست مطابق با استاندارد Sa2 1/2(ISO 8501-1 :1998)  یا  SSPC- SP 10 انجام گیرد.

۱-۳: برای سطوحی که دارای پوشش های قدیمی می باشند ،سطح مورد نظر مطابق با استاندارد SSPC-SP2 یا  SP3 آماده سازی گردد.

۲-۱: کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر پیشنهادی  تمیز گردد .

۲-۲: ظرف حاوی رنگ با میکسر قوی میکس شود .

۲-۳:جهت اجرا با اسپری هوا ۵-۷ درصد تینر و برای اسپری بدون هوا ۵ درصد تینر پیشنهاد میگردد.

۲-۴: هر پالس رنگ آمیزی باید به موازات هم به کار برده شود ،بطوریکه هر پالس ۵۰ درصد سطح رنگ شده را با زاویه درست پوشش دهد.

۲-۵: جهت اطمینان از ضخامت مد نظر ، زوایا ، لبه های تیز، پرچها و قسمت های ناهموار مجدداً پوشش دهی گردد .

۲-۶:اگر اعمال سیکل از حداقل زمان Interval  این پوشش تجاوز کرد ، سختی سطح جهت چسبندگی لایه های بعد می بایست مد نظر قرار گیرد.

نکته: قبل از اعمال سیکل اگر سطح در معرض محیط آلوده قرار گرفته باشد می بایست با فشار زیاد جریان باد یا آب پاک گردیده و سطح کاملا خشک گردد.

۲-۷: بلافاصله پس از استفاده کلیه تجهیزات شستشو گردد.

اسپری بدون هوا:قطر نازل :۰۱۷٫۰-۰۲۱۰٫  اینچ                                             فشار خروجی: حداقل ۱۴۱ بار
اسپری هوا:قطر نازل :۱٫۸٫ -.۲۲  میلیمتر                                          فشار نازل: حداقل ۳-۵ بار
برس:۳۰-۴۰ میکرون (جهت لکه گیری )
رولر :۳۰-۴۰ میکرون (جهت لکه گیری )

دمای سطح حداقل ۳ درجه  بالاتر از نقطه شبنم باشد. برای اطمینان از سخت شدن پوشش ، دمای هوا و سطح می بایست بالاتر از ºC10 باشد. این پوشش در مناطقی که دچار واژگونی آب و هوایی گردیده و یا درشرایطی که سرعت باد از m/s7 تجاوز کند نبایستی اجرا  انجام گردد.

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS  این محصول ،در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا انجام شود. همچنین باید در فضای بسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ارسال پیام به پشتیبانی