براق کوره ای ۷۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد(RZS-2111)

Project Description

براق کوره ای ۷۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد(RZS-2111)

براق کوره ای ۷۰ تا ۹۰ درجه سانتیگراد یک پوشش تک جزیی بر پایه رزین آلکید آمین می باشد .از ویژگی های این پوشش ،چسبندگی عالی ،ثبات رنگ و قابلیت های خوب مکانیکی از قبیل سختی ، انعطاف پذیری و ضربه پذیری را میتوان نام برد.

فام :مطابق رال
براقیت :۸۶-۸۰
درصد جامد حجمی :%۴۲- %۴۰
درصد رزین جامد :%۴۵- %۴۰
درصد رنگدانه و رنگدانه یار  :%۳۵-%۳۰
ضخامت فیلم خشک :µ۲۵-۱۵
ضخامت فیلم تر :µ۵۵-۳۰
وزن مخصوص :Kg/lit 3/1-1/1
ویسکوزیته : K110-100
زمان ماندگاری در ºC25 :۱۲ ماه
چسبندگی:B5
 قدرت پوشش تئوری: m2/kg 12-11
حلال رقیق کننده :تینر کوره ای  رنگین زره سپاهان
نقطه اشتعال :Cº۲۵

از این پوشش جهت رنگ آمیزی محصولات مختلف صنعتی از قبیل سطوح خارجی قطعات الکترونیکی ،میز، صندلی ، آبگرمکن ، اجاق گاز ، قطعات یدکی خودرو و سایر قطعات فلزی استفاده میگردد.

۱-۱: سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک وعاری از هر گونه آلودگی باشد .روغن یا گریس می بایست مطابق با استاندارد SSPC-SP1حلال شویی گردد.

۱-۲: جهت آماده سازی سطح ،روش های فسفاته ،کروماته یا استفاده از واش پرایمر توصیه  میشود.

۲-۱: کلیه تجهیزات قبل از استفاده با تینر پیشنهادی  تمیز گردد .

۲-۲: پوشش مورد نظر با میکسر قوی میکس شود.

۲-۳:جهت اجرا با اسپری هوا ۱۰تا ۱۵ درصد تینر و برای اسپری بدون هوا ۵تا ۱۰ درصد تینر پیشنهاد میگردد.

۲-۴: در صورت رنگ آمیزی به صورت غوطه وری ۲۰ درصد تینر پیشنهاد میگردد.

۲-۵: هر پالس رنگ آمیزی باید به موازات هم بکار برده شود بطوریکه هر پالس ۵۰ درصد سطح رنگ شده را با زاویه درست پوشش دهد .

۲-۶:جهت اطمینان از ضخامت مدنظر ،زوایا ،لبه های تیز ،پرچها و قسمت های ناهموار مجددا پوشش دهی گردد.

۲-۷: بلافاصله پس از استفاده کلیه تجهیزات شستشو گردد.

اسپری بدون هوا:قطر نازل :۰۱۸٫۰-۰۲۱٫۰اینچ                                                  فشار خروجی: حداقل ۱۴۱ بار
اسپری هوا:قطر نازل :۱٫۸-۲ میلیمتر                                                        فشار نازل: حداقل ۲-۴ بار
زمان انتظار قبل از کورهدمای پختزمان پخت
۱۰-۱۵ دقیقهCº۹۰-۷۰۲۰-۳۰ دقیقه

دمای سطح حداقل ۳ درجه  بالاتر از نقطه شبنم باشد. این پوشش در مناطقی که دچار واژگونی آب و هوایی گردیده و یا درشرایطی که سرعت باد از m/s 7 تجاوز کند نبایست اجرا  گردد.

این پوشش قابل اشتعال بوده و باید دور از شعله و حرارت باشد و نیز مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS  این محصول ، در هنگام مصرف از ماسک مخصوص و دستکش ایمنی استفاده نموده و در محیط هایی که از تهویه مناسب برخوردارند عملیات اجرا انجام شود. همچنین باید در فضای سربسته و دور از اشعه مستقیم در دمای ۵-۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

ارسال پیام به پشتیبانی