خدمات بازرسی

خدمات بازرسی رنگین زره سپاهان


دپارتمان خدمات مشتریان رنگین زره سپاهان با وجود پرسنل با تجربه و کار آزموده و در اختیار داشتن تجهیزات بازرسی مربوطه،امکان ارائه خدمات بازرسی فنی در زمینه کنترل عملیات آماده سازی سطح و رنگ آمیزی و چک پوینت های لازم در صنایع نفت ،گاز، پتروشیمی و نیروگاهی را دارا می باشد.

ارسال پیام به پشتیبانی