خدمات آزمایشگاهی

خدمات آزمایشگاهی رنگین زره سپاهان


آزمایشگاه رنگین زره سپاهان با توجه به داشتن کادر کارشناسی مجرب و تجهیزات لازم  افتخار همکاری به عنوان آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان را دارد و در سال مفتخر به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه براساس الزامات استاندارد ISO/IEC17025 از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران(NAC)گردیده است و امکان ارائه خدمات تست و آزمون رنگهای حفاظتی را دارا می باشد.

ارسال پیام به پشتیبانی