در حال بارگذاری ...
آزمایشگاه مرجع ۱۷۰۲۵

خدمات قابل ارائه آزمايشگاه مرجع

 • تعيين دانه بندي رنگ
 • تعيين پوشش رنگ تر
 • تعيين دانسيته
 • تعيين ويسكوزيته رنگ با استفاده از فلوكاپ
 • تعيين ويسكوزيته رنگ با استفاده از ويسكومتر استورمر
 • تعيين درصد مواد فرار پوشش هاي آلي
 • تعيين ضخامت فيلمتر با استفاده از ضخامت سنج شانهاي
 • تعيين زمان خشك شدن رنگ ترافيك
 • تعيين زمان خشك شدن، سخت شدن و تشكيل فيلم پوشش هاي آلي در دماي اتاق
 • تعيين براقيت آينه اي
 • اندازه گيري غير تخريبي ضخامت فيلم خشك پوششهاي غير مغناطيسي اعمال شده بر روي سطوح فلزي آهني و پوششهاي غير مغناطيسي نارسانا اعمال شده بر روي سطوح فلزي غير آهني
 • تعيين فام و محاسبه اختلاف فام به طريقه دستگاهي
 • تعيين ضخامت فيلم خشک سيستم های پوشش حفاظتی بوسيله ابزار تخريبگر
 • تعيين سختي پوشش هاي آلي با روش آونگي
 • تعيين مقاومت فيلم خشك رنگ در مقابل جامي شدن
 • تعيين مقاومت لايه خشك رنگ در برابر خمش حول محور استوانه اي
 • تعيين مقاومت پوششهاي آلي به تغيير شكل ناگهاني (ضربه)
 • تعيين چسبندگي با استفاده از آزمونگر Pull – off
 • تعيين مقاومت سايشي رنگ هاي ساختماني
 • تعيين چسبندگي با استفاده از نوار چسب
 • تعيين مقاومت در برابر MEK آستري هاي زينك ريچ اتيل سيليكات ( معدني ) با مالش حلال
 • تعيين مقاومت در برابر حلال و سوخت رنگ هاي ترافيك
 • ارزيابي تخريب پوششهاي رنگ- تعيين شدت ، كميت و اندازه عمومي نقص قسمت۶ : درجه بندي درجه گچي شدن بوسيله روش نوار چسب
 • تعيين مقاومت پوشش در برابر پاشش مه نمك
 • تعيين مقاومت پوشش در برابر آب در رطوبت نسبي ۱۰۰%
 • تعيين مقاومت پوشش در برابر آب با استفاده از غوطه وري در آب

ارسال پیام به پشتیبانی